Miroslav Řepka, zednictví | Zděné konstrukce
Miroslav Řepka, zednictví
+420 603 378 485 

Zděné konstrukce

Cihelné zdivo

 • Nosná stěna
  Nosná stěna z cihelných bloků je určená pro přenášeni hlavně svislého zatížení, vlastní tíhy a vodorovného zatížení.
 • Nenosná stěna
  Nenosná stěna není určena pro přenášení zatíženi (zatížena především vlastní hmotností, neslouží k vyztužení stavby), a proto může být odstraněna bez snížení stability stavby. Jedná se o dělicí příčky, výplňové zdivo u železobetonových konstrukcí apod.
 • Pálený cihelný blok Ztužující stěna
  Ztužující stěna je situovaná kolmo na jinou nosnou stěnu a vytváří pro ni oporu proti vybočení. Používá se pro zvýšení stability stavby.
 • Ztužení v úrovni stropních konstrukcí
  Všechny vnější i vnitřní stěny je nutno v úrovni stropu každého podlaží vyztužit tak, aby tato výztuž byla spojena s výztuží protilehlých obvodových železobetonových věnců (ČSN 73 1101).
 • Jednovrstvá stěna
  Jednovrstvá stěna je stěna bez vnitřní dělící dutiny nebo bez svislé spáry ve své rovině. Za jednovrstvé zdivo se považuje např. stěna o tloušťce 440 mm vyzdívaná z cihelných bloků SUPE®THERM 44 P+D.
 • Vrstvená (dutinová) stěna
  Vrstvená stěna se skládá ze dvou souběžných jednovrstvých stěn vzájemně spojených nerez sponami s tím, že jedna stěna (případně obě) je zatížena svislými silami. Dutý prostor mezi oběma jednovrstvými stěnami je buď ponechán jako vzduchová mezera a nebo může být pro zvýšení tepelné izolace vyplněn tepelně izolačním materiálem (polystyrén, minerální vlna apod.).
 • Dvouvrstvá stěna
  Dvouvrstvá stěna se skládá ze dvou rovnoběžných zděných vrstev, mezi kterými je souvislá průběžná spára vyplněná maltou. Tloušťka spáry je max. 25 mm. Obě vrstvy se musí stabilně připojit stěnovými sponami, které zabezpečují jejích úplné spolupůsobení.
Zdroj: Technické materiály společnosti HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.