Miroslav Řepka, zednictví | Zateplovací systémy
Miroslav Řepka, zednictví
+420 603 378 485 

Zateplovací systémy

Zateplovací systémy provádíme z desek EPS (polystyrenové desky) a nebo desek z minerální vlny dle výběru zákazníka.

Příprava podkladu pro zateplovací systém

Podklad musí být:
  • suchý (v případě nových omítek musí vysychání trvat alespoň 6 týdnů)
  • pevný nepevné části musí být otlučeny
  • čistý zbavený prachu a jiných nečistot (v případě potřeby očistit kartáčem nebo tlakovou vodou)
  • musí být dokončeny vnitřní omítky a potěry, musí být dokončena střešní konstrukce
  • podklad musí odpovídat požadavkům ČSN 73 2901

Příprava lepicí malty

BEK Klebespachtel lepicí maltu v práškovité formě smícháme s čistou studenou vodou a vytvoříme pastovitou hmotu. Po promíchání necháme 10 minut odstát, opět promícháme a můžeme použít. Promícháváme i během doby zpracování. Vodu již nedoléváme. Pro přípravu směsi použijeme cca ó litrů vody na 25kg.

Správně namíchaná směs se nesmí roztékat. Při použití elektrického míchání nesmí být překročeno 150-200 otáček za minutu. Vrtule míchadla musí být stále pod hladinou vody. Tím zabráníme nežádoucímu přimíchání vzduchu. Doba zpracovatelnosti je 2 hodiny od zamíchání, je závislá na teplotě a vlhkosti vzduchu.

Zakládací lišta

Osadíme zakládací lištu. Do této lišty provádíme lepení první řady desek. Lepení provádíme tak, aby desky tepelné izolace vyplnily zakládací lištu. Nesmí přesahovat ani být zapuštěny.

Lepení desek EPS (alt. desek z minerální vlny)

Nanesení lepící hmoty na desku tepelného izolantu
Nanesení lepící hmoty na desku tepelného
izolantu - obvodový pás a středové terče

Lepicí maltu naneseme bodově doprostřed desky a celistvě po obvodu desky. Je třeba dbát na řádné nanesení lepicí malty po obvodu desky. V případě práce s deskami z minerálních vláken nanášíme lepidlo plnoplošně na plochu fasády a zpracujeme zubatou stěrkou. Lepicí malta se nesmí dostat na boční plochy desek. Pokud mezi deskami tepelné izolace spáry vzniknou, musí být vyplněny používaným tepelně izolačním materiálem.

Desky EPS (alt. desky z minerální vlny) lepíme zespodu nahoru, na vazbu, na sraz bez křížových spár. Lepíme celé desky tepelné izolace. Nejmenší šířka případných zbytků je 150mm.Tyto zbytky rozmisťujeme jednotlivě v ploše zateplovacího systému. Tyto zbytky nelze umisťovat na nárožích, v koutech v ukončení zateplovacího systému na stěně.

Na nárožích desky lepíme s přesahem vzhledem ke hraně nároží. Po zatvrdnutí lepicí malty přesah odřízneme. Desky tepelné izolace nesmí překrývat dilatační spáru.

Vnější roh stěny s vazbou desek tepelného izolantu
Vnější roh stěny s vazbou desek tepelného izolantu

U výplní otvorů umisťujeme desky tepelné izolace tak, aby křížení jejich spár bylo alespoň 100mm od rohů těchto otvorů.

Po zatvrdnutí lepicí hmoty lze případné nerovnosti povrchu zabrousit. Doba tvrdnutí je obvykle 1 - 2 dny, podle povětrnostních podmínek. Po přebroušení je nutno odstranit z desek prach vzniklý při broušení.

Kotvení hmoždinkami

Hmoždinky používáme pro izolační desky EPS i pro izolační desky z minerální vlny. Počet hmoždinek na 1m2 bývá 6ks. Umístění, počet a délku hmoždinek určí projektová dokumentace.

Kotvení hmoždinkami provádíme obvykle 1-3dny po lepení desek izolace, podle povětrnostních podmínek.

Při osazování hmoždinek musíme dodržet obecné zásady dle normy ČSN 73 2901.

Aplikace skleněné tkaniny v základní vrstvě

Příklad zvýšeného vystužení rohu
Příklad tzv. zvýšeného vystužení rohu
stěny aplikovaného před vystužením celoplošným

Před aplikací základní vrstvy přilepíme štěrkovou hmotou ukončovací, nárožní a dilatační lišty. Štěrkovou hmotu nanášíme na čisté a suché desky tepelné izolace obvykle 1 - 3 dny po kotvení hmoždinkami, podle povětrnostních podmínek. Základní vrstvu musíme provést do 14 dnů po ukončení lepení desek. Pokud tuto lhůtu nedodržíme, musí být povrch izolačních desek přebroušen a prach z broušení odstraněn.

Do nanesené vrstvy štěrkové hmoty vtlačíme skleněnou síťovinu. Štěrkovou hmotu, která prostoupí oky síťoviny zahladíme. Celoplošné uložení skleněné síťoviny provádíme zatlačováním pásů obvykle ve směru shora dolů. Pásy musí být uloženy bez záhybů. Vzájemný přesah pásů musí být nejméně 100 mm. Základní vrstva se provádí v celkové tloušťce minimálně 2 mm. Skleněná síťovina musí být z obou stran kryta štěrkovou hmotou, z vnější strany musí být krytí nejméně 1mm, v místech přesahů síťoviny nejméně 0,5 mm.

Rovinnost základní vrstvy je závislá na druhu omítky. Doporučení je, aby odchylka rovinnosti na délku 1m nebyla vyšší, než velikost maximálního zrna omítky zvýšená o 0,5 mm.

Rohy okenního otvoru s nutným vystužením
Rohy okenního otvoru s nutným
tzv. zvýšeným vystužením

Dekorativní prvky lepíme na dokončenou zaschlou základní vrstvu.

Základový nátěr

Po řádném vyschnutí základní vrstvy, obvykle po 7 dnech, v závislosti na počasí, provedeme základový nátěr. Základový nátěr provádíme v jedné vrstvě, válečkem nebo štětkou.

Aplikace omítky

Nejdříve za 24 hodin po aplikaci základového nátěru můžeme začít s natahováním omítky. Pro natahování na větší plochy lze doporučit smíchání několika kbelíků omítky ve větší nerezavějící nádobě. Podle potřeby lze ředit omítku vodou. Jiné přísady nelze do omítky míchat.

Omítku nanášíme nerezovým hladítkem. Nanášíme ji v tloušťce zrna a hladítkem z umělé hmoty ihned zahladíme jedním kruhovým nebo příčným směrem. Omítku provádíme zpravidla shora dolů. Pohledově ucelené plochy musíme provádět v jednom záběru. Práci můžeme přerušit pouze na hranici stejnobarevné plochy nebo na hranách. Na jedné ploše ve stejném barevném odstínu nelze použít více výrobních šarží omítek.

Pro oddělení plochy dvou barevných odstínů použijeme BEK zakrývací samolepicí pásky.

Zdroj: Technické materiály společnosti BEK BAUSTOFFE s.r.o.