Miroslav Řepka, zednictví | Typové domky
Miroslav Řepka, zednictví
+420 603 378 485 

Typové domky - Energetické dělení domů

Domy dělíme podle energetické náročnosti (nákladů na vytápění) do čtyř základních kategorií. Káždá kategorie má svoje výhody, ale i nevýhody.STANDARDNÍ DŮM

Dům optimalizovaný na nízké pořizovací náklady a splňující požadavky norem a vyhlášek.

Technické parametry:
 • přirozené větrání okny
 • okna s izolačním dvojsklem
 • stěny z pálených bloků POROTHERM 40 P+D nebo POROTHERM 36,5 P+D
 • skladba podlahy s tepelnou izolací 8 cm
 • skladba střechy s tepelnou izolací 16 cm
Výhody:
 • nízké pořizovací náklady
 • snadná instalace krbu nebo krbových kamen
 • nízké náklady na údržbu domu
 • přirozené větrání je snadné a neomezuje život v domě
 • vysoká životnost jednovrstvých stěn
 • výborná akumulace zdiva

Nevýhody:
 • vyšší provozní náklady

ENERGETICKY ÚSPORNÝ DŮM

Dům optimalizovaných vlastností s ohledem na vyváženost pořizovacích a provozních nákladů.

Technické parametry:
 • přirozené větrání okny
 • okna s izolačním dvojsklem
 • stěny z pálených bloků POROTHERM 44 Profi nebo POROTHERM 44 P+D
 • skladba podlahy s tepelnou izolací 10 cm
 • skladba střechy s tepelnou izolací 20 cm
Výhody:
 • optimální pořizovací náklady
 • snadná instalace krbu nebo krbových kamen
 • vysoká životnost jednovrstvých stěn
 • nízké náklady na údržbu domu
 • přirozené větrání je snadné a neomezuje život v domě
 • výborná akumulace zdiva

Nevýhody:
 • standardní provozní náklady

NÍZKOENERGETICKÝ DŮM

Dům s minimalizací energetických ztrát s používáním strojního větrání.

Technické parametry:
 • mechanické větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu
 • okna s izolačním dvojsklem
 • stěny z pálených bloků POROTHERM 50 Hi Profi DF nebo POROTHERM 40 Profi+10cm tepelné izolace
 • skladba podlahy s tepelnou izolací 18 cm
 • skladba střechy s tepelnou izolací 25 cm
Výhody:
 • nižší provozní náklady (náklady na vytápění)
 • dům lze postavit z jednovrstvých stěn bez potřeby zateplení

Nevýhody:
 • vyšší pořizovací náklady
 • komplikovaná realizace krbu nebo krbových kamen
 • nutnost nuceného a kontinuálního větrání

PASIVNÍ DŮM

Dům bez potřeby obvyklé otopné soustavy s používáním strojního větrání.

Technické parametry:
 • mechanické větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu
 • okna s izolačním trojsklem
 • stěny z pálených bloků POROTHERM 40 Profi+28cm tepelné izolace nebo POROTHERM 24 Profi+40cm tepelné izolace
 • skladba podlahy s tepelnou izolací 30 cm
 • skladba střechy s tepelnou izolací 46 cm
Výhody:
 • nízké provozní náklady (náklady na vytápění)
 • možnost získání státní dotace

Nevýhody:
 • vysoké pořizovací náklady
 • komplikovaná realizace krbu nebo krbových kamen
 • nutnost nuceného a kontinuálního větrání
 • vysoké náklady na údržbu domu a servis technologického vybavení

Zdroj: Technické materiály společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.