Miroslav Řepka, zednictví | Sádrokartonovékonstrukce
Miroslav Řepka, zednictví
+420 603 378 485 

Sádrokartonové konstrukce

Sádrokartonové příčky

Konstrukce sádrokartonových příček vyzrála během jejich vývoje natolik, že mohou být využity ve velmi širokém rozsahu vnitřních nenosných příček - při výstavbě rodinných domů jako prostorové přepážky, příčky mezi pokoji, schodišťové stěny, instalační příčky mezi koupelnou a kuchyní - tedy všude tam kde příčka neslouží jako staticky nosný prvek. Vzhledem k tomu, že sádrokartonové příčky díky své malé hmotnosti (cca 25 kg/m2 tj. 10 x menší než u klasických stěn) nepotřebují zvýšené požadavky na nosnou konstrukci celé stavby, může být nosná konstrukce "štíhlejší". Použití sádrokartonových příček přináší: vysokou přizpůsobivost projektové dokumentaci, větší využití užitné plochy (tenčí stěny proti klasickým), snadnou montáž rozvodů elektřiny a vody, jednoduchou realizaci finálních povrchů (vznikají ideálně rovné plochy), protipožární a protihlukovou ochranu a tepelnou izolaci (dle požadavků).

Konstrukce sádrokartonových příček je tvořena tenkostěnnými ocelovými pozinkovanými profily o tloušťce 0,6 mm typu UW a CW, které jsou opláštěný sádrokartonovými stavebními deskami. Změnou nosné konstrukce nebo druhem opláštění (2 vrstvy nebo jiná síla desek) je možné lehce vyhovět různým požadavkům na funkci příčky. Nezávisle na tom, jaký typ příčky je požadován, všechny se montují odborným způsobem a lze je přizpůsobit každému stavebnímu dílu - stropu, stěně, podlaze.

Jednoduchá příčka na ocelových profilech s jednovrstvým pláštěm - postup

 1. Vyměření a rozkreslení příčky
  Na podlaze vyměříme značkovací (tj. obarvenou) šňůrou nebo pravítkem hranu příčky (i s event. dveřním otvorem); pomocí vodováhy přeneseme a vyznačíme hranu příčky i na stěny a strop.
 2. Připevnění UW-profilů
  Na UW-profil se přilepí těsnící páska (šíře dle rozměru profilu), UW-profil se přiloží k vyznačené rysce na podlaze. Podle otvorů (jsou již v profilu vyraženy) se UW-profil připevní k podlaze univerzálními zatloukacími hmoždinkami K 6/35. V případě, že příčka je delší než 4m (maximální délka UW-profilu), nastaví se dalším UW-profilem (ustřiženým na potřebnou délku) prostým přisazením. Analogicky se připevní UW-profily také na strop.
 3. Osazení CW-profilů
  Profily CW se nastříhají na potřebnou délku (světlá výška místnosti -1 cm), na CW-profil, který obsazujeme na zeď, přilepíme těsnicí pásku (stejné jako u UW-profilu) universálními hmoždinkami připevníme na zeď) předem se ale musí předvrtat otvory o půměru 6 mm ve vzdálenosti cca 80 cm od sebe). Postupně osazujeme do stěn další profily v osnově vzdálenosti 62,5 cm od sebe otevřenou stranou profilů ve směru postupu montáže sádrokartonových desek. V případě zvýšených požadavků na protipožární odolnost je nutné nahradit těsnící pásku těsnícím tmelem TRENWANDKITT, který se nanáší na ocelové profily (UW, resp. CW) ve vzdálenosti cca 1 cm od okraje profilů.
 4. Opláštění sádrokartonovými deskami
  Napojení sádrokartonové příčky ke stěně Připravenou sádrokartonovou desku (o plné šířce 125 cm) osadíme na nosnou konstrukcí tak, že desku přisadíme ke stropu a přišroubujeme k nosné konstrukci. Šroubujeme od středu desky na CW-profily ve vzdálenosti cca 25 cm. Od podlahy musí být deska odsazena cca 1 cm. Další desky přikládáme těsně na doraz k předchozím. Šrouby na styku desek šroubujeme cca 1 cm od hrany desek. V případě, že délka příčky není násobkem šířky desky, je nutné poslední desku přiříznout na potřebnou šířku. U příček vyšších než je délka dodané sádrokartonové desky, je nutné desky nastavovat tak, že další deska se přiřízne na požadovanou délku, přičemž se musí nově vzniklá hrana upravit - nožem nebo speciálním hoblíkem se seřízne pod úhlem cca 22,5° do cca 2/3 tloušťky desky - tak vznikne na srazu desek "V" hrana, kterou se doporučuje podložit a prošroubovat profilem CW (délka cca 50 cm). Spoje nastavovaných desek se nikdy nesmějí křížit (tj. nesmí vzniknout spojení typu "+" ale jen "T"). Sádrokartonové desky se dělí velmi jednoduše, v místě předpokládaného řezu se deska podle pravítka nařízne nožem (2x - 3x do hloubky cca 1 - 2 mm), potom se úderem na desku z druhé strany (v rovině řezu) deska nalomí a po "sklopení" desky se nožem prořízne karton na druhé straně desky. V případě potřeby se nově vzniklá hrana začistí nožem nebo speciálními nástroji (rašple, hoblík), a vytvoří se "V" hrana.
 5. Instalace rozvodů a minerální vlny
  Do jednostranně opláštěné příčky instalujeme potřebné rozvody tak, že v CW-profilech vytvoříme potřebné otvory (k tomu jsou již předřazeny otvory typu "H"). Na vnitřní straně již přišroubovaných sádrokartonových desek se přilepí samolepící úchytky, které zabraňují pozdějšímu event. sesunutí výplně z minerální vlny. Na úchytky se usadí minerální vlna požadované tloušťky a měrné hmotnosti (v závislosti na požadovaných protipožárních, tepelně a zvukově-izolačních vlastnostech).
 6. Dokončení opláštění příčky
  Postupuje se analogicky jako v bodu 4., opláštění začínáme ze stejného místa, ale s deskou o poloviční šířce 62,5 cm (desky z obou stran se musí "křížit" - tj. na jednom profilu CW nesmí být sesazení desek z obou stran příčky!).
 7. Tmelení
 8. Připojení příčky
  V místě styku příčky se stropem nebo stěnami se pro zpevnění spoje používá papírová, resp. skelná páska s Uniflottem (spárovací hmota).

Sádrokartonové stropy (podhledy)

Pomocí sádrokartonových stropů je možno splnit jakékoliv požadavky na formy a tvary, přičemž je vždy k dispozici i řešení pro nepravidelné půdorysy. Sádrokartonové stropy mají velmi dobrou protipožární odolnost, současně mohou řešit i nejnaléhavější problémy dnešní doby - zvukovou ochranu a tepelnou izolaci.


Použití sádrokartonových stropních podhledů přináší:
 • požadovanou protipožární odolnost
 • zvukovou ochranu a zateplení
 • efektivní snížení světlých výšek místností
 • vysokou tvarovou variabilnost
 • možnost uplatnění různých druhů osvětlení zapuštěných do úrovně podhledu
 • možnost kombinace s různými tradičními materiály

Sádrokartonový podhled na ocelové dvouvrstvé konstrukci - postup montáže

 1. Vyměříme a narýsujeme rovinu podhledu.
 2. Po obvodu místnosti připevníme do vyznačené roviny UD-profily pomocí zatloukacích hmoždinek K 6/35.
 3. Na stropu vyměříme body závěsů pro upevnění nosné konstrukce o rastru 900 x 1000 mm, přičemž vzdálenost závěsů od zdi je cca 300 mm. (1/3a)
 4. Ve vyznačených bodech se upevní dráty s okem (stropními hřeby DN6, BZ 6 nebo šrouby - podle typu stropu)
 5. Nasadí se rychlozávěsy, kterými se uchytí hlavní konstrukce z CD-profilů; Ocelová konstrukce podhledu na tuto konstrukci se pomocí křížových spojek připevní nosná vrstva z CD-profilů; rozteče mezi nosnými profily jsou 500 mm (b) od zdi pak cca 100 mm. Nosné CD-profily jsou volně uloženy do obvodových UD-profilů. Místo rychlozávěsů s dráty lze použít také přímé závěsy.
 6. Celou nosnou konstrukci pečlivě vyvážíme a srovnáme do již dříve vyznačené roviny. K přesné adjustáži slouží ocelové pérko na rychlozávěsu.
 7. Opláštění sádrokartonovými deskami se provádí kolmo na nosné profily. Desky nastavujeme vždy na nosných profilech tak, aby došlo ke střídání spár (nikdy spára typu "+"). Desky se na nosnou konstrukci upevňují stavebními šrouby TN 25 zásadně jen do nosných profilů CD, nikdy do obvodových UD - profilů. Desky se šroubují od středu nebo od rohu, čímž se eliminují možná vnitřní pnutí v deskách.
 8. Tmelení se provádí obdobně jako u sádrokartonových příček. Na místě styku podhledu s obvodovými stěnami se pro zpevnění používá papírová nebo skelná bandážovací páska s Uniflottem.

Sádrokartonový podhled na dřevěné konstrukci - postup montáže

 1. Vyměříme a vyznačíme rovinu podhledu ve výší nosné konstrukce.
 2. Na stropu vyměříme body pro upevnění závěsů nosné konstrukce o rastru 850 x Dřevěná konstrukce podhledu 1000 mm, přičemž vzdálenost závěsů od zdi činí cca 300 mm.
 3. Další postup montáže je obdobný jako u ocelových profilů s následujícími rozdíly:
  • nemontují se obvodové UD-profily
  • místo CD-profilů se používají dřevěné latě 50 x 30 mm z kvalitního a vyschlého dřeva (max. 18% vlhkosti)
  • místo křížové spojky se hlavní a nosné latě spojují šrouby TN 55
  • sádrokartonové desky se připevňují k nosným profilům šrouby TN 35.
Zdroj: Technické materiály společnosti KNAUF Praha s.r.o.