Miroslav Řepka, zednictví | Omítky
Miroslav Řepka, zednictví
+420 603 378 485 

Omítky

Provádíme venkovní, vnitřní a sanační omítky. Způsob realizace lze vybrat buď klasický nebo strojní. Používáme vysoce kvalitní výrobky firmy Profi am Bau CM.

Profi Sprizer

 • Charakteristika
  Obrázek balení Materiál tvořící spojovací vrstvu mezi podkladem a omítkou. Vyznačuje se dobrou přilnavostí, zpevňuje podklady omítek, zmenšuje a vyrovnává případnou nadměrnou savost různých podkladů.
 • Použití
  Pro úpravu povrchu podkladu pod omítky, s výjimkou omítek s obsahem sádry, nanáší se celoplošně.
 • Bezpečnost práce
  Používat osobní ochranné prostředky. Při zasažení kůže a očí důkladné omytí vodou. Nesmí být likvidován společně s domovním odpadem, nesmí uniknout do kanalizace.
 • Balení
  40 kg - pytel
  1400 kg - paleta (35 pytlů)
  volně ložené v silech skladovatelnost v suchém stavu min. 6 měsíců od data výroby
 • Zpracování
  Je možno nanášet na všechny obvyklé podklady. Silně savé povrchy je třeba předem dostatečně navlhčit. Po nastříkání je třeba udržovat nástřik vlhký, aby nedošlo ke "spálení" (v závislosti na počasí). Při ručním zpracování je možno míchat v normální míchačce nebo zpracovávat průběžnou míchačkou D 20. Při strojním nanášení je možno použít obvyklé strojní míchačky. Spotřeba vody cca 7l na pytel. Před nanášením vlastní omítky je třeba Profi Spritzer nechat vyzrát min. 3 dny. Ke směsi není dovoleno přimíchávat žádné cizí materiály. Nástřik se provádí buď ručně, nebo omítacím strojem. Zpracovávat při teplotě nad +5°C.

Profi MK1

 • Charakteristika
  Obrázek balení Vápenocementová suchá omítková směs s vysokým obsahem vápna pro vnitřní použití, určená ke strojnímu zpracování. Jednovrstvá omítka, případně jako jádrová vrstva pod další ušlechtilou omítku.
 • Použití
  Je určena pro vnitřní použití, a to i ve vlhkých prostorách (sklepy, prádelny, vlhké kuchyně, atd.). Lze ji použít při opravách starých budov a sanačních pracích. Vykazuje vlastnosti velmi příznivě ovlivňující bytové klima, vyznačuje se velmi dobrou zpracovatelností.
 • Bezpečnost práce
  Používat osobní ochranné prostředky. Při zasažení kůže a očí důkladné omytí vodou. Nesmí být likvidován společně s domovním odpadem, nesmí uniknout do kanalizace.
 • Balení
  40 kg - pytel
  1400 kg - paleta (35 pytlů)
  volně ložené v silech skladovatelnost v suchém stavu min. 6 měsíců od data výroby
 • Zpracování
  Může být použita na všechny běžné podklady pro omítky. Podklad nesmí být nadměrně vlhký, nesmí být zaprášen, musí mít dostatečnou pevnost a soudržnost. U problematických povrchů nebo starého zdiva je třeba použít kotvící postřik Profi Spritzer, u hladkých betonů je třeba použít spojovací vrstvu Profi Haftmórtel 1,2. Savé podklady je třeba předem navlhčit nebo upravit nátěrem snižujícím savost povrchu Cerinol SG. Na nové zdivo není zapotřebí kotvící postřik aplikovat. Omítka se zpracovává odpovídajícím omítacím strojem, pomocí kterého je směs smíchána s vodou, transportována na pracovní místo a nanášena na omítanou stěnu. Ke směsi není dovoleno přimíchávat žádné cizí materiály. Jádrová vrstva se nanese na stěnu v tloušťce min. 1 cm, max. 2,5 cm, ihned po nástřiku se srovná hliníkovou srovnávací latí (pečlivé srovnání usnadní další zpracování) a po částečném zatvrdnutí se srovnají malé nerovnosti speciální velkoplošnou špachtlí a povrch se seškrábne klínovou latí. Po cca 1 dni zatvrdnutí se na jádrovou vrstvu nanese v tloušťce cca 3 mm štuková vrstva ušlechtilé omítky (MK1 nebo jiná ušlechtilá omítka z naší nabídky) a zafilcuje se hladítkem opatřeným jemnou porézní gumovou vrstvou. Pro snížení možnosti vzniku trhlin lze nechat vyzrát jádrovou vrstvu 1 den na 1 mm tloušťky. Zpracovávat pří teplotě nad +5°C.

Profi MK2

 • Charakteristika
  Obrázek balení Vápenocementová suchá omítková směs s bílým cementem pro vnitřní i vnější použití, určená ke strojnímu zpracování. Jednovrstvá omítka, případně jako jádrová vrstva pod další ušlechtilou omítku. Vyrobená výlučně z přírodních materiálů, vyznačuje se bílou barvou.
 • Použití
  Je určena pro vnitřní i vnější použití. Při vnitřním použití ji lze použít i ve vlhkých prostorách (sklepy, prádelny, koupelny, vlhké kuchyně, atd.). Vykazuje vlastnosti velmi příznivě ovlivňující bytové klima a velmi dobrou zpracovatelnost.
 • Bezpečnost práce
  Používat osobní ochranné prostředky. Při zasažení kůže a očí důkladné omytí vodou. Nesmí být likvidován společně s domovním odpadem, nesmí uniknout do kanalizace.
 • Balení
  40 kg - pytel
  1400 kg - paleta (35 pytlů)
  volně ložené v silech skladovatelnost v suchém stavu min. 6 měsíců od data výroby
 • Zpracování
  Může být použita na všechny běžné podklady pro omítky. Podklad nesmí být nadměrně vlhký, nesmí být zaprášen, musí mít dostatečnou pevnost a soudržnost. U problematických povrchů nebo starého zdiva je třeba použít kotvící postřik Profi Spritzer, u hladkých betonů je třeba použít spojovací vrstvu Profi Haftmórtel 1,2. Savé podklady je třeba předem navlhčit nebo upravit nátěrem snižujícím savost povrchu Cerinol SG. V případě vnějšího použití jako jádrové omítkové vrstvy je ošetření postřikem Profi Spritzer nutné vždy. Omítka se zpracovává odpovídajícím omítacím strojem, pomocí kterého je směs smíchána s vodou, transportována na pracovní místo a nanášena na omítanou stěnu. Ke směsi není dovoleno přimíchávat žádné cizí materiály. Při vnitřním použití se jádrová vrstva nanese na stěnu v tloušťce min. 1 cm, max. 2,5 cm, ihned po nastříkáni se srovná hliníkovou latí (pečlivé srovnání usnadní další pracovní postupy) a po částečném zatvrdnutí se srovnají malé nerovnosti speciální velkoplošnou špachtlí a povrch se seškrábne klínovou latí. Po cca 1 dni zatvrdnutí se na jádrovou vrstvu nanese v tloušťce cca 3 mm štuková vrstva ušlechtilé omítky (MK1 nebo jiná ušlechtilá omítka z naší nabídky) a zafilcuje se hladítkem opatřeným jemnou porézní gumovou vrstvou. Pro snížení možnosti vzniku trhlin lze nechat vyzrát jádrovou vrstvu 1 den na 1 mm tloušťky. Při vnějším použiti se jádrová vrstva nanese stejně jako při vnitřním použití. Předpokládá-li se jako konečná vrstva ušlechtilá omítka na minerální bázi, jádrová omítka se dále neupravuje a po vyzrání se nanese konečná vrstva. Zpracovávat při teplotě nad +5°C.

Profi MZ1

 • Charakteristika
  Obrázek balení Cementovápenná suchá omítková směs pro strojní zpracování pro vnější použití. Trvanlivá, hospodárná, jádrová omítka s dostatečnou pevností a odolností.
 • Použití
  Je určena pro venkovní použití jako podklad pro všechny běžné ušlechtilé omítky.
 • Bezpečnost práce
  Používat osobní ochranné prostředky. Při zasažení kůže a očí důkladné omytí vodou. Nesmí být likvidován společně s domovním odpadem, nesmí uniknout do kanalizace.
 • Balení
  40 kg - pytel
  1400 kg - paleta (35 pytlů)
  volně ložené v silech skladovatelnost v suchém stavu min. 6 měsíců od data výroby
 • Zpracování
  Může být použita na všechny běžné podklady pro omítky. Podklad nesmí být nadměrně vlhký, nesmí být zaprášen, musí mít dostatečnou pevnost a soudržnost a musí být opatřen celoplošným kotvícím postřikem Profi Spritzer. Poškozená místa, velké spáry nebo díry je třeba min. 3 dny před omítáním opravit vhodnou maltou. Savé podklady je třeba předem navlhčit nebo upravit nátěrem snižujícím savost povrchu Cerínol SG. Omítka se zpracovává odpovídajícím omítacím strojem, pomocí kterého je směs smíchána s vodou, transponována na pracovní místo a nanášena na omítanou stěnu. Ke směsi není dovoleno přimíchávat žádné cizí materiály. Omítka se nanese na stěnu v tloušťce min. 1 cm, max. 2,5 cm, ihned po nástřiku se srovná hliníkovou srovnávací latí (pečlivé srovnání usnadní další zpracování). Po částečném zatvrdnutí se srovnají malé nerovnosti speciální velkoplošnou špachtlí a povrch se seškrábne klínovou latí. Po vyzrání omítky, 1 den na 1 mm tloušťky min. 2 týdny, se nanese konečná vrstva ušlechtilé omítky a zafilcuje se hladítkem opatřeným jemnou porézní gumovou vrstvou. Při horkém nebo větrném počasí je třeba omítku vlhčit. Zpracovávat při teplotě nad +5°C.

Profi MZ2

 • Charakteristika
  Obrázek balení Cementová suchá omítková směs pro strojní zpracování, pro vnější i vnitřní použití. Jádrová omítka zvlášť odolná proti fyzikálním a chemickým vlivům.
 • Použití
  Je vhodná jako jádrová omítka pro vnější i vnitřní použití, na plochy zvlášť namáhané mechanicky i chemicky, jako např. domovní podezdívka, sokly, zdi vystavené extrémním vlivům počasí a komínové plochy. Je použitelná rovněž pro extremně vlhké prostory.
 • Bezpečnost práce
  Používat osobní ochranné prostředky. Při zasažení kůže a očí důkladné omytí vodou. Nesmí být likvidován společně s domovním odpadem, nesmí uniknout do kanalizace.
 • Balení
  40 kg - pytel
  1400 kg - paleta (35 pytlů)
  volně ložené v silech skladovatelnost v suchém stavu min. 6 měsíců od data výroby
 • Zpracování
  Může být použita na všechny běžné podklady pro omítky. Podklad nesmí být nadměrně vlhký, nesmí být zaprášen, musí mít dostatečnou pevnost a soudržnost. U problematických povrchů je třeba použít spojovací vrstvu Profi Spritzer (tvrdnutí cca 3 dny), u hladkého betonu Profi Haftmórtel (tvrdnutí cca 1 den). Podklady, které hodně sají, je třeba předem navlhčit nebo upravit nátěrem snižujícím savost povrchu Cerinol SG. V případě vnějšího použití jako jádrové omítkové vrstvy je ošetření postřikem Profi Spritzer nutné vždy. Omítka se zpracovává odpovídajícím omítacím strojem, pomocí kterého je omítková směs smíchána s vodou, transportována na pracovní místo a nanášena na omítanou stěnu. Ke směsi se nesmí přidávat cizí materiály. Jádrová vrstva se nanese pomocí omítacího stroje na stěnu, ihned po nanesení se srovná hliníkovou srovnávací latí. Po částečném zatvrdnutí se srovnají malé nerovnosti speciální velkoplošnou špachtlí a povrch se seřízne klínovou latí. Po vyzrání (1 den na 1 mm tloušťky) se nanese vrstva ušlechtilé omítky a povrch se zafilcuje gumovým hladítkem s porézním povrchem. Při horkém nebo větrném počasí je třeba omítku vlhčit. Zpracovávat při teplotě nad +5°C.
Zdroj: Technické materiály společnosti Profi am Bau CM, spol. s r.o.