info@zednictvirepka.cz 
Miroslav Řepka, zednictví
+420 603 378 485 

Anhydritové podlahy

Charakteristika

Anhydritový podlahový potěr je tekutá směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem určená pro vnitřní podlahy umožňující dokonalé srovnání podlahových konstrukcí a vytvářející ideálně rovnou a hladkou povrchovou plochu pod finální našlápnou vrstvu (dlažba, plovoucí podlahy, PVC, koberce, parkety, apod.) nebo při určitých úpravách sloužící přímo jako finální podlaha. Po zatuhnutí se vyznačuje homogenní a pevnou strukturou.

Ukázka pokládky anhydritového povrchu

Výroba a doprava

Výroba probíhá na betonárnách na základě průkazních zkoušek pomocí přesného dávkovacího zařízení, odkud je směs přepravována autodomíchávačí na stavbu v konzistenci potřebné pro konečné zpracování. Zde je směs speciálním čerpadlem dopravena pomocí gumových hadic až na místo uložení.

Použití

Anhydritový podlahový potěr je vhodný pro všechny typy interiérových podlahových konstrukcí do novostaveb, ale i rekonstrukcí obytných budov (bytové soubory i rodinné domy), staveb administrativních a obchodních center, objektů občanské Ukázka pokládky anhydritového povrchu vybaveností (správní budovy, školy, nemocníce) a podobně. Není vhodný k použití do trvale vlhkých prostor a venkovního prostředí.

Složení

Anhydritový podlahový potěr je vyráběn z pojiva na bázi síranu vápenatého, jemnozrnného kameniva, vody a chemických přísad ovlivňujících zpracovatelnost směsi a konečné vlastnosti anhydritového potěru.

Pokládka

Díky vysoké tekutostí probíhá uložení směsi samovolným rozlitím. Pro dosažení ideální rovínatosti jíž není nutná vibrace, ale pouze lehké natřásání směsi speciální latí. Aplikace samotného materiálu probíhá při vzpřímené chůzi. Odpadá namáhavé a časově náročné zahlazení povrchu vkleče, jako je tomu u tradičních cementových potérů, stejně tak jako poškození izolace nebo trubek podlahového vytápění pracovním nářadím.

Výhody anhydritového podlahového potěru

Ukázka zalití podlahového topení samonivelační vlastnosti směsi ideální pro podlahy s podlahovým vytápěním dozorovaná kvalita Vyrovnání anhydritové podlahy dokonalá rovinatost podlah a hladký povrch malý stupeň deformace a vysoká prostorová stabilita redukce tloušťky (oproti tradičním cementovým potěrům) Hotová anhydritová podlaha zkrácení doby pokládky zrychlení a zjednodušení výstavby úspora místa a přímých nákladů za energii a vodu na staveništi vysoká požární bezpečnost
Zdroj: Technické materiály společnosti CEMEX Cyech Republic, s.r.o.
© 2009 Vítězslav Ott